Serveis PCO

Exposicions – Fires – Show room

Exposicions Fires Show room

La creativitat i l'atenció al detall: ja sigui per un show-room de 80m² o una sala de 8000 m² , us oferim solucions creatives, donant prioritat a la consideració de les limitacions de pressupost i la naturalesa de cada actor en el projecte.