Animació flamenca!

Imagined for you

Serveis DMC

Animació flamenca!
Animació acústica vagant entre taules, una bona manera de transmetrel'emociódelsartistes i aportar ambient a la festa! Elsnostres dos guitarristes i lesnostresduespreciosesballarines van tenirmoltèxit al restaurant delMelià!
Animació flamenca!Animació flamenca!Animació flamenca!